Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Warunki i zasady sprzedaży książek w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.justynadragan.pl/sklep

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.

Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. E-book- książka w wersji elektronicznej (w formacie PDF).
 1. Sklep- sklep internetowy dostępny pod adresem justynadragan.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 2. Sprzedawca- Justyna Dragan prowadząca działalność gospodarczą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Solidarności 17a/17 (41-706) pod nazwą Justyna Dragan. NIP: 6412553970   REGON: 389073486
 3. Klient (Kupujący)- osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. W Koszyku Klient może dodawać i usuwać Produkty, wskazać adres, sposób płatności czy też dodać kod rabatowy.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • 2. Składanie zamówienia.

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

Kupujący może złożyć Zamówienie jako niezarejestrowany Klient.

Klient, składa zamówienie, wskazując na Produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie Sklepu polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku płatności, potwierdzenie zamówienia i dokonanie płatności.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w Sklepie (książki elektroniczne), Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu. W przypadku książki papierowej, możliwy jest zakup większej ilości egzemplarzy.

Przed zakupem książki elektronicznej w Sklepie, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć zakupione pliki, obsługuje format w jakim są one zapisane.

Klient ma 4 dni na pobranie zakupionej książki eletronicznej na swoje urządzenie elektroniczne poprzez link wysłany na podany w Zamówieniu adres e-mail. Po tym czterech dniach link staje się linkiem nieaktywnym.

 • 3. Metody płatności.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

– poprzez system Paynow (szybki przelew bankowy lub BLIK)

– poprzez PayPal

Dostarczenie zamówionych produktów jest bezpłatne, odbywa się poprzez internet, po zaksięgowaniu przelewu.

Jeśli z jakiś względów zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na wskazany przy zakupie adres e-mail. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, Sklep zwróci wpłacone środki na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

 • 4 Ceny Produktów

Ceny produktów w Sklepie podane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Sprzedawca ma prawo wprowadzać promocje na zakup Produktów.

 • 5. Wysyłka

Wysyłka produktów elektronicznych odbywa się poprzez Internet i jest darmowa. Koszty przesyłki w przypadku produktów fizycznych (książki papierowe) doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji.

Klient może wybrać jedną z trzech dostępnych opcji wysyłki dla produktów fizycznych:

1) Paczka w Ruchu

2) Paczkomat InPost

3)Kurier InPost

 • 6. Odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować o tym Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą elektroniczną lub pismem wysłanym pocztą tradycyjną).

W przypadku treści cyfrowych (ebooki) Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 • 7. Reklamacje.

Klient ma prawo zgłosić reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu na adres: justynadragan@op.pl , gdy produkt nie uruchamia się/jest uszkodzony (produkty cyfrowe) lub ma wadę fizyczną (produkty fizyczne- książki papierowe). Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji o problemie.

 • 8. Dane osobowe.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

 • 9. Postanowienia końcowe

Klient zobowiązuje się do nierozprzestrzeniania i niepowierzania zakupionych produktów cyfrowych innym osobom (zarówno w całości jak i poszczególnych fragmentów). Upoważniony jest do korzystania z produktów wyłącznie do własnego użytku (przekazywanie innym osobom, powielanie, modyfikowanie, wypożyczanie jest zabronione).

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Klienta e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (rozpoczęcie świadczenia nowych usług, usprawnienie działalności Sklepu, zmiana przepisów prawa).


This will close in 34 seconds